มีเงินน้อยก็ซื้อทองได้ ด้วยเคล็ดลับการออม

การออมทองเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการออมคือการซื้อทองคำแท่งสะสมในทุกเดือน   ไม่ว่าคุณจะได้เงินจากการทำงานหรือการเล่นพนันออนไลน์ก็ควรแบ่งมาเป็นการออมทอง และสามารถกำหนดเงินที่จะออมได้เมื่อออมครบตามน้ำหนักที่ต้องการแล้ว  หรือครบตามกำหนดเวลา  จะสามารถเบิกถอนเป็นสร้อยออกมาเก็บไว้ได้  คล้ายกับการออมเงินในธนาคาร   หากเล่นพนันออนไลน์ได้เงินมาเยอะก็สามารถแบ่งเงินออมทองได้ แต่มีบางอย่างที่ต่างกันและมีหลายคนที่ไม่รู้ว่าการออมทองนั้นมีข้อเสียอย่างไรเราจึงสรุปมาได้ดังนี้

ข้อดีของการออมทอง
– เริ่มต้นออมจากเงินจำนวนน้อย  คือเริ่มต้นที่ 1,000 บาท
– สามารถหักเงินผ่านบัญชีธนาคารได้   เป็นการฝึกวินัยในการออมอย่างสม่ำเสมอ
– สามารถเบิกทองคำแท่งมาเก็บไว้ได้   เมื่อออมได้ครบตามน้ำหนักทองที่ต้องการ  ก็สามารถเบิกทองคำออกมา
– ทองคำไม่หายเพราะบริษัทที่ให้บริการจะดูแลรักษาทองคำให้
– เป็นการฝึกสร้างวินัยในการออมระยะยาวและสามารถออมได้เรื่อย ๆ  และจำนวนน้ำหนักทองก็จะเพิ่มมากขึ้น
– สามารถกระจายความเสี่ยงได้  เป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัยและป้องกันอัตราเงินเฟ้อได้
-​ ขายคืนง่าย เมื่อต้องการที่จะปิดบัญชี   หรืออยากจะเบิกเงินที่เอาออกมาใช้เพียงส่วนหนึ่งก็ทำการขายคืนทองคำได้

ข้อเสียของการออมทอง
-​ ไม่มีดอกเบี้ยเงินฝาก
– ราคาทองมีการปรับขึ้นลง  ราคาทองมีการผันผวน  ซื้อขายในวันก็จะได้ราคาทองแบบเฉลี่ย
การออมทองเป็นการสะสมเงินแต่ละเดือนเท่า ๆ กันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นทองคำ   ก็ไม่ต่างจากการฝากเงินซึ่งในปัจจุบันมีสถาบันการเงินเปิดให้ออมทองผ่าน App ต่าง ๆ ด้วยเงินหลักพันเราก็สามารถสะสมทองได้แล้ว   เหมาะกับผู้ที่มีรายได้ไม่มากที่ต้องการเก็บออม
ข้อดีการออมทองคือ  เราสามารถจะเลือกได้ว่าต้องการออมกับบัญชีของธนาคารใด  หรือหักจากเงินฝากบัญชีธนาคารแบบอัตโนมัติ    สามารถทำการซื้อขายผ่านเว็บไซต์หรือแอปได้  ทำให้มั่นใจว่าทองที่ออมไว้นั้นจะมีความปลอดภัย ไม่สูญหายสามารถขายคืนบริษัทและนำเงินออกมาได้
วิธีการออมทอง   ยกตัวอย่างเช่น  ทองคำมีน้ำหนัก 1 บาท  มีราคา 30,000  บาท (ราคาสมมติ)​   ออมเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา 30 เดือน
คือ 1,000 บาท × 30 เดือน = 30,000 บาท

การออมทองเหมาะกับผู้ที่ต้องการออมทองออมเงินและเหมาะกับผู้ที่นิยมซื้อทองด้วยเงินจำนวนน้อยหรือผู้ที่ต้องการสะสมทองคำไว้เป็นมรดก  หัวใจของการออมทองคือการมีวินัยในการออม